1. Šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.alver.lt (toliau – E. parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) laikomos nuotolinės sutarties, kurią sudaro prekes perkantis asmuo (toliau Pirkėjas) ir prekes parduodanti įmonė Alver World SA (toliau – Pardavėjas arba Alver), dalimi. Nuotolinės sutarties dalimi taip pat laikoma kita informacija ar susitarimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Toliau Taisyklėse Pirkėjas ar Pardavėjas vadinami „Šalimi“, o abi kartu – „Šalimis“.
 2. Elektroninės parduotuvės www.alver.lt valdytojas yra Alver World SA, įmonės kodas CH-550.1.164.131-7, registruota adresu Rte de la Petite Glâne 20, 1566 Saint-Aubin, Šveicarija.
 3. Pardavėjas yra MB „Arbatos uostas“, įmonės kodas 303377575, M. Mažvydo g. 5-66, LT-06287 Vilnius, tel.8 648 39174.
 4. Pardavėjas prekes parduoda vadovaudamasis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
 5. Pirkėju E. parduotuvėje gali būti veiksnus fizinis asmuo, kuriam yra ne mažiau kaip 14 m. arba juridiniai asmenys, veikiantys per atstovą.
 6. Pirkėjas E. parduotuvėje pateikiamas prekes gali užsisakyti visomis savaitės dienomis, bet kuriuo paros metu.
 7. Pirkėjas, konkretaus užsakymo metu E. parduotuvėje pažymėdamas „Susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis“, patvirtina nuotolinės sutarties tarp Šalių sudarymą ir įsipareigojimą sumokėti už pasirinktas prekes.
Registracija ir pirkimo sąlygos
 1. Pirkėjas – fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas, veikdamas juridinio asmens vardu, norėdamas atlikti užsakymą E. parduotuvėje www.alver.lt, gali tai padaryti dviem būdais: registruodamasis ir susikurdamas paskyrą arba pirkti be registracijos. Pirkėjui susikūrus paskyrą, registracijos metu nurodyti duomenys yra išsaugomi iki kol Pirkėjas nuspręs panaikinti paskyrą arba baigsis nustatytas duomenų saugojimo terminas.
 2. Jeigu Pirkėjas registruojasi ir susikuria paskyrą, ji apsaugoma Pirkėjo sugalvotu slaptažodžiu.
 3. Pirkėjas atsako už tai, kad jo pateikta informacija būtų tiksli ir teisinga bei įsipareigoja ją atnaujinti, jeigu pateikti duomenys pasikeičia.
 4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims prisijungimo prie savo paskyros duomenų ir imtis visų priemonių, kad išsaugotų savo prisijungimo duomenų slaptumą. Už visus veiksmu, kurie atliekami Pirkėjo sukurtoje paskyroje, atsako Pirkėjas.
 5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuos metu panaikinti savo paskyrą, išskyrus, jeigu yra atliktų ir nepristatytų užsakymų. Tokiu atveju Pirkėjas galės panaikinti paskyrą po paskutinio užsakymo pristatymo. Su prašymu panaikinti savo paskyrą, Pirkėjas turi kreiptis el. paštu info@alver.lt.
 6. Pirkėjas, E. parduotuvėje pasirinkęs atsiskaitymo būdą, bus nukreipiamas atlikti mokėjimą jo pasirinktu būdu.
 7. Užsakymas laikomas apmokėtu nuo momento, kai Pardavėjas gauna pinigus į savo banko sąskaitą.
 8. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo momento.
Prekių pristatymas
 1. Pardavėjas turi teisę numatyti minimalią sumą, už kurią perkant prekės pristatomos nemokamai, tačiau ši suma gali keistis arba tokios galimybės gali visiškai nebūti. Informacija apie prekių pristatymo mokestį pateikiama atliekant konkretų užsakymą. Patvirtintiems užsakymams prekių pristatymo mokestis nekeičiamas.
 2. Užsakytos ir apmokėtos prekės Pirkėjui pristatomos jo nurodytu adresu. Pardavėjas turi teisę numatyti galimybė Pirkėjui pasirinkti konkretų paštomatą, kuriame būtų galima atsiimti prekes, tačiau negarantuoja, kad tokia galimybė visuomet bus. Jeigu tokios galimybės nėra, tuomet Pardavėjas savo nuožiūra parenka paštomatą, kuris yra arčiausiai arba kuo arčiau Pirkėjo nuodytos gyvenamosios vietos adreso.
 3. Užsakytos prekės įprastai Pirkėjui pristatomos per 3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo dienos. Švenčių laikotarpiu ar esant nenumatytoms aplinkybėms (pvz., karantinui), prekių pristatymo terminai gali būti ilgesnis.
 4. Pardavėjas negarantuoja, kad užsakymas bus pristatytas visa apimtimi ir gali pristatyti tik dalį užsakytų prekių.
 5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo paskyroje nurodytu adresu. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis. Tokiu atveju prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas kaip už vieną siuntą.
 6. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymą į biurą, viešą įstaigą ar negyvenamąsias patalpas, įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įėjimo į biurų pastatą, viešą įstaigą ar patalpą.
 7. Pirkėjas užsakymą turi priimti asmeniškai. Jeigu užsakymo metu nurodytu adresu pristatymo adresu Pirkėjas asmeniškai nepriima užsakymo, užsakymas gali būti paliekamas bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui.
 8. Jeigu prekės pristatymas negalimas dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra pristatomos, o pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nutraukta. Tokiu atveju už prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
 9. Prekių pristatymo laikas Pirkėjui nurodomas konkrečia data ir tam tikrose laiko ribose tą dieną. Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pirkėjas yra informuojamas apie tai. Jeigu nepavyksta suderinti užsakymo pristatymo sąlygų per 2 darbo dienas, pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta, o už prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
 10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę, prekių pakuočių išvaizdą, kiekį ir komplektiškumą. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir neužfiksavus siuntos pažeidimų, siunta laikoma nepažeista, pristatyta tinkamai ir jokių Pirkėjo pretenzijų dėl to Pardavėjas nepriima.
 11. Pirkėjui prekių priėmimo metu pastebėjus užsakytų prekių kiekio trūkumą arba buvo pristatytos kitos, nei užsakyta, prekės, Pirkėjas privalo kreiptis darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. klientų aptarnavimo tel. +370 648 39 174 arba el. paštu info@alver.lt.
 12. Jeigu užsakymą pristato kurjeris ir prekių pristatymo metu Pirkėjas atsisako priimti prekes, kurias perkant galioja teisė atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties (išimtys atsisakyti nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d.), arba neatsiima užsakytų prekių nustatytu terminu iš paštomato, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-padavimo sutarties ir prekes grąžino.
Prekių grąžinimas
 1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
 2. Jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo laikomas vartotoju pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio nuostatas ir turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, išlaidų, per 14 (keturiolika dienų) atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. numatytas išimtis.
 3. Visais atvejais kokybiškos maisto prekės nėra keičiamos ar grąžinamos. Nekokybiškos maisto prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos per 14 (keturiolika) darbo dienų. Kreipiantis dėl netinkamos maisto prekių kokybės, būtina pateikti nekokybiškos maisto prekės nuotrauką.
 4. Maisto prekės laikomos nekokybiškomis, jeigu:
  1. 1. pasibaigęs jos tinkamumo vartoti terminas;
  2. 2. prekėje randamas svetimkūnis;
  3. 3. prekė yra pakeitusi savo išvaizdą ar skonį, skleidžia nemalonų kvapą, yra netinkamos konsistencijos;
   prekės ženklinimas yra netinkamas.
 5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjui pristatyta.
 6. Jeigu prekės nėra visos komplektacijos, yra sugadintos, netvarkingos arba nėra tinkamai supakuotos, Pardavėjas ar jo Įgaliotas asmuo turi teisę nepriimti grąžinamų prekių, jos nekeisti ir negrąžinti už prekes Pirkėjo sumokėtų pinigų.
 7. Už Pirkėjo grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos.
 8. Grąžinant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas tų prekių pristatymo mokestis.
 9. Pirkėjas – fizinis asmuo, kuris nelaikomas vartotoju arba Pirkėjas – juridinis asmuo turi teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 10. Norint grąžinti prekes, būtina apie tai pranešti darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. klientų aptarnavimo telefonu +370 648 39174 arba el. paštu info@alver.lt ir prekių grąžinimo sąlygos bus suderintos individualiai.
Kitos nuostatos
 1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias Taisykles ar jas panaikinti. Apie Taisyklių pakeitimus ar panaikinimą Pirkėjai informuojami šioje interneto svetainėje ir registruojantis nurodytu el. pašto adresu. Nauja Taisyklių redakcija galioja tik tiems užsakymams, kurie atliekami po naujos Taisyklių redakcijos įsigaliojimo.
 2. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami geranoriškai derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Pirkėjas – fizinis asmuo, jeigu jis pagal teisės aktus laikomas vartotoju, turi teisę spręsti kylančius pirmiausiai kreipdamasis raštu į Pardavėją MB „Arbatos uostas“, M. Mažvydo g. 5-66, Vilnius, klientų aptarnavimo tel. +370 648 39174 arba el. patu info@alver.lt.
 4. Jeigu Pardavėjas neatsako į vartotojo pretenziją arba jos nepatenkina per 14 dienos nuo pretenzijos gavimo dienos, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, www.vvtat.lt) arba į jos teritorinius padalinius apskrityse, ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr, Europos Komisijos sukurtą įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo.
Ši Taisyklių redakcija galioja nuo 2022.09.12 ir ji pakeičia visas ankstesnes E. parduotuvės taisyklių redakcijas.
Krepšelis
🎁 Iki nemokamo pristatymo Jums trūksta tik 35,00 
Jūsų krepšelis tuščias.

Įsidėkite prekių į krepšelį.