Šioje privatumo politikoje aprašomos Jūsų asmens duomenų informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo, kai naudojatės mūsų interneto svetaine, procedūros ir informuojama apie Jūsų teises ir apie tai, kaip saugome Jūsų asmens duomenis.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis suteikdami Jums galimybė lankytis mūsų interneto svetainėje ir naudotis joje nurodytomis paslaugomis ir/ar įsigyti joje pateikiamų prekių.

Sąvokų aiškinimas

Žodžiai, kurių pirmoji raidė yra didžioji, turi žemiau nurodomas reikšmes. Toliau pateikti apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, neatsižvelgiant į tai, ar jie pateikiami vienaskaita, ar daugiskaita.

Sąvokos

Šioje privatumo politikoje naudojamos sąvokos:

 • Paskyra – unikali paskyra, kurią Jūs susikuriate, kad galėtumėte naudotis Svetaine, joje nurodytomis paslaugomis ir/ar įsigyti joje pateikiamų prekių.
 • Bendrovė arba Mes – Alver World SA, Route de la Petite Glâne 20 1566 Sent Obin Fribourg, Šveicarija. Bendrovė yra duomenų valdytojas.
 • BDAR -2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
 • Slapukai – maži tekstiniai failai, kuriuos Svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį, mobilųjį įrenginį ar bet kurį kitą naudojamą įrenginį, kurie renka informaciją apie naršymo istoriją Svetainėje.
 • Šalis – Šveicarija;
 • Duomenų valdytojas – juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus.
 • Įrenginys – bet kuris įrenginys, galintis pasiekti Svetainę, pvz., kompiuteris, mobilusis telefonas arba planšetinis kompiuteris.
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. BDAR numatyta, kad asmens duomenys – bet kokia su jumis susijusi informacija, pvz., vardas, pavardė, identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius arba vienas ar daugiau su fizine, fiziologine, genetine, protine, ekonomine, kultūrine ar socialine tapatybe susijusių veiksnių.
 • Svetainė – interneto svetainė https://www.alver.lt/.
 • Paslaugų teikėjas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris tvarko duomenis Bendrovės vardu. Tai įmonės arba asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkia išorinių paslaugų teikimui. Paslaugų teikėjai laikomi duomenų tvarkytojais.
 • Duomenys – asmens duomenys, surinkti automatiniu būdu, generuojami naudojantis Svetaine arba gaunami iš Svetainės infrastruktūros (pvz., apsilankymo Svetainėje trukmė).
 • Jūs – fizinis asmuo, kuris lankosi Svetainėje, naudojasi joje esančiomis paslaugomis ir/ar perka joje nurodytas prekes arba juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo, kuris atlieka veiksmus juridinio asmens vardu. Toliau Jūs taip pat galite būti vadinamas duomenų subjektu arba vartotoju.
Renkami ir naudojami asmens duomenys

Siekdami pasinaudoti mūsų Svetaine ar joje esančiomis paslaugomis, galime paprašyti, kad pateiktumėte tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją, kuria naudodamiesi galėtume su Jumis susisiekti arba Jus identifikuoti. Asmens tapatybę identifikuojanti informacija gali apimti, bet neapsiribojant:

 • Vardas ir pavardė
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Prekių pristatymo adresas
 • Banko sąskaitos informacija, reikalinga atsiskaitant už prekes
 • Naudojimosi Svetaine duomenys

Jei už prekes atsiskaitote banko pavedimu, galime paprašyti pateikti informaciją, kuri palengvintų šią operaciją ir patvirtintų jūsų tapatybę. Tokia informacija, be apribojimų, gali apimti:

 • Gimimo data
 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė
 • Banko sąskaitos išrašas
 • Kita informacija, susiejanti jus su mokėjimu

Jums naudojantis Svetaine, naudojimosi duomenys renkami automatiškai. Naudojimosi Svetaine duomenys gali apimti informaciją, pvz., įrenginio interneto protokolo adresą (pvz., IP adresą), naršyklės tipą, naršyklės versiją, lankomus puslapius, apsilankymo laiką ir datą, tuose puslapiuose praleistą laiką, unikalius įrenginio identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis.

Kai Svetainę pasiekiate mobiliuoju įrenginiu arba per jį, galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipą, Jūsų mobiliojo įrenginio unikalų ID, Jūsų mobiliąją operacinę sistemą, Jūsų naudojamos mobiliojo interneto naršyklės tipą, unikalius įrenginio identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis.
Taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė siunčia, kai apsilankote Svetainėje.

Sekimo technologijos ir slapukai

Slapukus ir kitas sekimo technologijas naudojame norėdami sužinoti apie Jūsų veiksmus Svetainėje.

Mūsų naudojamos sekimo technologijos gali apimti:

 • Slapukai arba naršyklės slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Svetainė įrašo į Jūsų naudojamą įrenginį. Galite naršyklės nustatymuose atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas gali būti atsiųstas. Tačiau jei nesutinkate su slapukais, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis Svetainės Funkcijomis. Jei nepakeitėte naršyklės parametro taip, kad jis atsisakytų slapukų, mūsų Svetainė gali naudoti slapukus.
 • Žiniatinklio indikatoriai (Web Beacons). Tam tikruose mūsų Svetainės skyriuose ar el. laiškuose gali būti mažų elektroninių failų, vadinamų žiniatinklio indikatoriais (Web Beacons), dar vadinamų aiškiais gif, pikselių žymėmis ir vieno pikselio gif, kurie leidžia mums, pvz., suskaičiuoti naudotojus, kurie lankėsi Svetainėje arba atidarė el. paštą ir rinkti kitus susijusius Svetainės statistinius duomenis (pvz., nustatyti tam tikros sekcijos populiarumą ir patikrinti sistemos ir serverio vientisumą).

Slapukai gali būti nuolatiniai arba sesijos slapukai. Nuolatiniai slapukai lieka asmeniniame kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai atsijungiate nuo tinklo, o sesijos slapukai panaikinami, kai tik uždarote naršyklę. Sužinokite daugiau apie slapukus: slapukai pagal Cookiebot generatorių.

 • Būtini slapukai

Tipas: sesijos slapukai
Administruoja: JAV
Tikslas: šie slapukai yra būtini norint teikti funkcijas, prieinamas Svetainėje, ir įgalinti jomis naudotis. Jie padeda autentifikuoti vartotojus ir užkirsti kelią nesąžiningam vartotojų abonementų naudojimui. Be šių slapukų Jūsų prašomos naudojimasis Svetaine gali būti apsunkintas ir/ar dalis funkcijų gali netinkamai veikti arba neveikti.

 • Slapukų strategija/Pranešimų priėmimo slapukai

Tipas: nuolatiniai slapukai
Administruoja: JAV
Tikslas: Šie slapukai nurodo, ar Svetainės lankytojai sutiko naudoti slapukus Svetainėje.

 • Funkcionalumo slapukai

Tipas: nuolatiniai slapukai
Administruoja: JAV
Paskirtis: šie slapukai leidžia mums prisiminti nustatymus, kuriuos pasirenkate naudodamiesi Svetaine, pvz., įsiminti prisijungimo informaciją arba kalbos pasirinkimą. Šių slapukų tikslas – suteikti Jums daugiau asmeninės patirties ir išvengti būtinybės iš naujo įvesti tuos pačius duomenis kiekvieną kartą naudojantis Svetaine.

 • Sekimo ir veiklos slapukai

Tipas: nuolatiniai slapukai
Administruoja: trečiosios šalys
Paskirtis: šie slapukai naudojami informacijai apie srautą į Svetainę ir apie tai, kaip naudotojai naudoja svetainę, sekti. Per šiuos slapukus surinkta informacija gali tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti Jus kaip atskirą lankytoją. Taip yra todėl, kad surinkta informacija paprastai yra susieta su pseudoniminiu identifikatoriumi, susietu su įrenginiu, kurį naudojate prieigai prie Svetainės. Šiuos slapukus taip pat galime naudoti naujiems Svetainės puslapiams, funkcijoms ar naujoms funkcijoms tikrinti, kad pamatytume, kaip naudotojai į juos reaguoja.

Jūsų asmens duomenų naudojimas

Bendrovė asmens duomenis gali naudoti šiais tikslais:

 • užtikrinti sklandų naudojimąsi Svetaine
 • administruoti Svetainėje Jūsų sukurtą paskyrą. Jūsų pateikti asmens duomenys gali suteikti Jums prieigą prie įvairių Svetainės funkcijų, kuriomis galite naudotis kaip registruotas vartotojas
 • sutarčiai vykdyti: produktų, prekių ar paslaugų, kuriuos įsigijote, pirkimo sutarties arba bet kurios kitos sutarties su mumis Svetainėje sudarymas ir vykdymas
 • susisiekti su Jumis: susisiekti su jumis el. paštu, telefono skambučiais, SMS žinutėmis ar kitomis elektroninio ryšio formomis dėl prekių ar paslaugų, dėl kurių sudaryta sutartis, įskaitant saugos atnaujinimus, kai tai būtina jiems įgyvendinti
 • esamiems klientams teikti naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrą informaciją apie kitas panašias mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir renginius, panašius į tuos, apie kuriuos jau įsigijote arba kurių prašėte, nebent nusprendėte tokios informacijos negauti
 • Jūsų užklausų administravimo tikslu
 • verslo perdavimams: galime naudoti Jūsų informaciją, kad įvertintume arba atliktume viso arba dalies mūsų turto susijungimą, pardavimą, restruktūrizavimą, reorganizavimą, likvidavimą arba kitokį pardavimą ar perdavimą, nesvarbu, ar tai būtų veiklos tęstinumas, bankroto, likvidavimo ar panašios procedūros dalis, kai mūsų turimi asmens duomenys apie mūsų Svetainės naudotojus yra vienas iš perduotų turto objektų
 • tiesioginės rinkodaros tikslu, tačiau tik gavusi Jūsų išankstinį sutikimą teisės aktų nustatyta tvarka
 • kitais tikslais: galime naudoti Jūsų informaciją kitiems tikslams, pvz., duomenų analizei, naudojimo tendencijų nustatymui, mūsų reklaminių kampanijų efektyvumo nustatymui ir mūsų paslaugų, produktų, paslaugų, rinkodaros ir Jūsų patirties vertinimui bei tobulinimui

Galime dalintis Jūsų asmens duomenimis šiais atvejais:

 • Su paslaugų teikėjais: galime dalytis Jūsų asmenine informacija su paslaugų teikėjais, kad galėtume stebėti ir analizuoti mūsų Svetainės naudojimą mokėjimams apdoroti ir susisiekti su Jumis
 • Verslo perdavimo atveju: galime perduoti Jūsų asmens duomenis, susijusius su Bendrovės susijungimu, Bendrovės turto pardavimu, finansavimu arba viso verslo ar jo dalies įsigijimu, arba derybų dėl jų metu
 • Su susijusiomis įmonėmis: galime dalytis Jūsų informacija su susijusiomis įmonėmis; tokiu atveju reikalausime, kad šios įmonės laikytųsi šios privatumo politikos reikalavimų. Susijusios įmonės apima mūsų patronuojančiąją įmonę ir visas kitas patronuojamąsias įmones, įmonės partnerius ar kitas įmones, kurias mes kontroliuojame arba kurios yra bendrai su mumis kontroliuojamos
 • Su verslo partneriais: galime dalytis Jūsų informacija su verslo partneriais ir siūlyti Jums tam tikrus produktus, paslaugas ar reklamas
 • Su kitais vartotojais: kai bendrinate asmeninę informaciją arba kitaip bendraujate viešosiose srityse su kitais vartotojais, tokią informaciją gali peržiūrėti visi vartotojai ir ji gali būti viešai platinama išorėje
 • Jūsų sutikimu: Jūsų sutikimu galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją bet kuriuo kitu tikslu
Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tik tol, kol tai būtina šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti. Mes saugosime ir naudosime Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti (pvz., jei mes turime saugoti jūsų duomenis, kad laikytumėmės taikomų įstatymų), ginčams spręsti ir mūsų teisiniams susitarimams ir politikai vykdyti.

Naudojimosi Svetaine duomenys paprastai saugomi trumpesnį laikotarpį, išskyrus atvejus, kai šie duomenys naudojami saugumui sustiprinti arba mūsų Svetainės funkcionalumui pagerinti, arba mes teisiškai esame įpareigoti saugoti šiuos duomenis ilgesnį laiką.

Trečiųjų šalių vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas

Paslaugų teikėjai, kuriuos naudojame, gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų. Šie trečiųjų šalių tiekėjai renka, saugo, naudoja, apdoroja ir perduoda informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų Svetainėje remdamiesi savo privatumo politikomis.

Analitika

Norėdami stebėti ir analizuoti naudojimąsi mūsų Svetaine, galime pasitelkti trečiąsias šalis kaip paslaugų teikėjus.

 • Google Analytics

„Google Analytics“ yra „Google“ siūloma žiniatinklio analizės paslauga, kuri stebi ir praneša apie svetainės srautą. „Google“ naudoja surinktus duomenis mūsų Svetainės naudojimui stebėti ir įvertinti. Šie duomenys bendrinami su kitomis „Google“ paslaugomis.

Galite atsisakyti „Google Analytics“ naudojimo įdiegę „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Papildinys neleidžia „Google Analytics JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) bendrinti informacijos su „Google Analytics“ apie apsilankymą.

„Google“ privatumo politiką galite peržiūrėti https://policies.google.com/privacy

El. pašto rinkodara

Galime naudoti Jūsų asmens duomenis, kad pateiktume Jums informacinius biuletenius rinkodaros ar reklaminę medžiagą ir kitą informaciją kuri gali Jus dominti. Galite atsisakyti iš mūsų gauti bet kurį arba visus šiuos pranešimus, vykdydami instrukcijas, pateiktas bet kuriame mūsų siunčiamame el. laiške, arba susisiekdami su mumis.

 • MailChimp

Privatumo politiką galima peržiūrėti https://mailchimp.com/grow-with-mailchimp/?gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJaRbYKYNsj9CSn5Ozq6RNT9qowv3drvDga_WUGi2Y44-plAtFqvCFuxoCsPQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Mokėjimai

Mokėjimų apdorojimui galime naudoti trečiųjų šalių paslaugas (pvz., mokėjimo vykdytojus).

Nesaugosime ir nerinksime Jūsų mokėjimo išsamios informacijos. Ši informacija pateikiama tiesiogiai mūsų trečiosios šalies mokėjimo vykdytojams, kurių asmeninės informacijos naudojimą reglamentuoja jų privatumo politikos.

 • Paysera

Privatumo politiką galima peržiūrėti https://www.paysera.lt/v2/en-LT/legal/privacy-policy-2020

Kai Svetainėje už prekes ar paslaugas atsiskaitote banko pavedimu, galime paprašyti pateikti informaciją, kuri palengvintų šią operaciją ir patvirtintų Jūsų tapatybę.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Asmens duomenis galime tvarkyti šiais teisiniais pagrindais:

 • Sutikimas: davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
 • Sutarties vykdymas: asmens duomenų teikimas yra būtinas sutarčiai su Jumis ir/arba bet kokioms jos ikisutartinėms prievolėms vykdyti.
 • Teisiniai įsipareigojimai: asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi Mums Bendrovei taikomų teisinių įsipareigojimų.
 • Gyvybiškai svarbūs interesai: asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti gyvybiškai svarbius Jūsų ar kito fizinio asmens interesus.
 • Viešieji interesai: asmens duomenų tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama dėl viešojo intereso arba vykdant Bendrovei suteiktus oficialius įgaliojimus.
 • Teisėti interesai: asmens duomenų tvarkymas yra būtinas Bendrovės teisėtų interesų tikslu.
Jūsų teisės pagal BDAR

Pagal BDAR, jei esate ES, turite teisę:

 • Prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis.
 • Prašyti ištaisyti mūsų turimus asmens duomenis apie Jus.
 • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis.
 • Prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis.
 • Atšaukti savo sutikimą.
Naudojimasis duomenų subjekto teisėmis

Kreipdamiesi į mus, galite naudotis aukščiau nurodytomis teisėmis. Atminkite, kad prieš atsakydami į tokius prašymus galime paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. Gavę Jūsų prašymą, visuomet stengsimės kuo greičiau Jums atsakyti.

Turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo.

Vaikų privatumas

Mes nerenkame asmens duomenų iš jaunesnių nei 14 metų asmenų. Jei esate tėvas arba globėjas ir žinote, kad jūsų vaikas pateikė mums asmens duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad surinkome asmens duomenis iš jaunesnio nei 14 metų asmens, neklausdami tėvų sutikimo, imamės veiksmų, kad pašalintume šią informaciją iš savo serverių.

Jei tvarkant jūsų informaciją reikia remtis sutikimu kaip teisiniu pagrindu, kai toks sutikimas reikalingas, prieš rinkdami ir naudodami tokią informaciją, galime prašyti tėvų ar globėjų sutikimo.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitas, ne mūsų administruojamas interneto svetaines. Jei paspausite tokią nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies interneto svetainę. Rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos interneto svetainės privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Galime bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime šioje Svetainėje ir registruotiems klientams nurodytu el. paštu. Paskutinio šios privatumo politikos atnaujinimo datą rasite žemiau.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų, susijusių su šia privatumo politika, galite su mumis susisiekti: el. paštu info@alver.lt arba tel. +370 648 39 174.

Paskutinis šios privatumo politikos atnaujinimas: 2022.09.12
Krepšelis
🎁 Iki nemokamo pristatymo Jums trūksta tik 35,00 
Jūsų krepšelis tuščias.

Įsidėkite prekių į krepšelį.